Development of PEFC cathode with alternative catalyst

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/172980
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Development of PEFC cathode with alternative catalyst
Författare: Önsten, Anneli
Nyckelord: Energi;Katalys;Hållbar utveckling;Materialvetenskap;Nanovetenskap och nanoteknik;Transport;Energy;Catalysis;Sustainable Development;Materials Science;Nanoscience & Nanotechnology;Transport
Utgivningsdatum: 2005
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/172980
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!