Catalytic reduction of NOx under lean conditions

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/173026
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Catalytic reduction of NOx under lean conditions
Författare: Ranjbar, Nasrin Rashidi
Nyckelord: Katalys;Energi;Hållbar utveckling;Materialvetenskap;Nanovetenskap och nanoteknik;Transport;Catalysis;Energy;Sustainable Development;Materials Science;Nanoscience & Nanotechnology;Transport
Utgivningsdatum: 1997
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/173026
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!