An ecosystem services approach to guide densification exploring the relationship between green structures and densification

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/173943
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
173943.pdfFulltext15.47 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: An ecosystem services approach to guide densification exploring the relationship between green structures and densification
Författare: Sandberg, Helena
Nyckelord: Building Futures;Hållbar utveckling;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Sustainable Development;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/173943
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!