Utvidgade kvalitetskriterier för badrum i lägenhet

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/176273
Download file(s):
File Description SizeFormat 
176273.pdfFulltext6.71 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utvidgade kvalitetskriterier för badrum i lägenhet
Authors: Delipara, Ognjen
Jahn, Robert
Abstract: Problemet med dagens standard för hygienrum och dess komponenter är att de baseras helt på tillgänglighet. Vilket i och för sig är en bra sak, sett utifrån att fler personer kan ha möjligheten att utnyttja bostadsfunktionerna även om de har vissa rörelsehinder. Men vi vill ta steget längre, inte endast se till tillgänglighet utan även se till vad som kan uppskattas, för att höja levnadsstandarden och uppskattningen av våra hem. Den svenska standarden är som tidigare nämnt baserad på tillgänglighet och är inte alltid anpassningsbar till nya lösningar och komponenter som kan förekomma i badrum, vissa saker ändras, får nya funktioner, kanske utökade användningsområden. Syftet är att försöka utöka möjligheten att nå högre kvalité för badrummet och samtidigt försöka se till de alternativa lösningarna som kan åstadkommas idag. För att uppnå detta så har vi studerat litteratur som behandlar ämnet, både seriösare litteratur som den brittiska standarden på badrum, äldre standarder med mer text som förklarar varför vissa mått är som de är och böcker som förklarar historien om hur badrum har använts och utformats genom åren. Även kataloger, internetsidor och intervjuer har använts för att få så bra bild av verklighetens badrum som möjligt. Per Dahlin med Arkitekturkompaniet har fungerat som en referensgrupp och Familjebostäder har gett oss tillgång till företagets standard och specialistkontakt. Resultatet av rapporten har sett att stora delar av den moderna svenska standarden ofta räcker till, men att den bara behandlar de vanligaste och traditionella delarna av badrum och inte ser till vissa nya möjligheter som ändrar förutsättningarna. ABSTRACT The problem with the current Swedish standard for bathrooms and its components is that they are based entirely on availability, which on the other hand is a good thing on the point that more people may be able to use the housing functions even if they have certain disabilities. But we want to take a step further, not only see to the need of availability, but also at what can be appreciated in order to raise the standards of living in our homes. The Swedish standard is, as mentioned earlier, based on availability and is not always adaptable to new solutions and components that may occur in the bathroom. Some things change, get new features and maybe some additional uses. The aim is to try to reach higher quality of the bathroom while trying to look at alternative solutions that can be done. To achieve this, we have studied literature on the subject, both a bit more serious natured as the British standard on bathrooms, older standards with more text to explain the origin of some measurements and books that explain the history of the bathrooms. The result of the report has seen that much of the modern Swedish standard often is enough, but that the it only deals with the most common and traditional parts of the bathroom and does not look for new opportunities that might modify the conditions.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/176273
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.