Alter the Wheelchair - Development of a Rigid Frame Wheelchair for Developing Countries

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/176951
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
176951.pdfFulltext38.43 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Alter the Wheelchair - Development of a Rigid Frame Wheelchair for Developing Countries
Författare: Bremer, Christian
Ohlson, Erik
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan teknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Other Engineering and Technologies
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/176951
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!