Low-order aberration correction with a membrane deformable mirror for adaptive optics

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/1782
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Low-order aberration correction with a membrane deformable mirror for adaptive optics
Författare: Eriksson, Emma
Nyckelord: Fysik;Physical Sciences
Utgivningsdatum: 2004
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Microtechnology and Nanoscience
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/1782
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!