Stay safe in the sun - Development of a UV indicator patch for children

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/178504
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
178504.pdfFulltext17.92 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Stay safe in the sun - Development of a UV indicator patch for children
Författare: Falk, Daniel
Smith, Göran
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan teknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Other Engineering and Technologies
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/178504
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!