Nd:YAG lasers with a high quality beam, using an unstable cavity and an output mirror with a tailored Gaussian/super-Gaussian reflectivity profile

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/1786
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Nd:YAG lasers with a high quality beam, using an unstable cavity and an output mirror with a tailored Gaussian/super-Gaussian reflectivity profile
Författare: Gustafsson, Per-Erik G
Nyckelord: Fysik;Physical Sciences
Utgivningsdatum: 2004
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Microtechnology and Nanoscience
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/1786
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!