Microkinetic modelling of methanol-SCR of NOx over an Ag/Al2 O3 catalyst

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/178756
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Microkinetic modelling of methanol-SCR of NOx over an Ag/Al2 O3 catalyst
Författare: Englund, Mattias
Nyckelord: Kemi;Materialteknik;Nanoteknik;Materialvetenskap;Chemical Sciences;Materials Engineering;Nano Technology;Materials Science
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/178756
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!