Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon - En studie om utökat användande av hjulskadedetektorer i det proaktiva underhållsarbetet

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179646
Download file(s):
File Description SizeFormat 
179646.pdfFulltext2.37 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon - En studie om utökat användande av hjulskadedetektorer i det proaktiva underhållsarbetet
Authors: Bäckstedt, Karl
Karlsson, Erik
Molander, Philip
Persson, Mikael
Keywords: Building Futures;Materialvetenskap;Transport;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Samhällsbyggnadsteknik;Teknisk mekanik;Farkostteknik;Annan materialteknik;Building Futures;Materials Science;Transport;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Civil Engineering;Applied Mechanics;Vehicle Engineering;Other Materials Engineering
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2013:04
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179646
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.