Eldistribution på offshoreenheter -Jämförelse av AC- och DC-anläggningar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179672
Download file(s):
File Description SizeFormat 
179672.pdfFulltext505.75 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Eldistribution på offshoreenheter -Jämförelse av AC- och DC-anläggningar
Authors: Samuelsson, Fredrik
Abstract: Den här rapporten har som syfte att utreda vilket eldistributionssystem för offshoreenheter som sparar mest vikt och utrymme. De två elsystem som jämförs är GVAs standard system och Siemens Blue Drive System. Rapporten innehåller en teoretisk bakgrund för båda systemen och dimensionering av systemens kraftkablar samt beräkning av kabelvikter och komponentvikten för systemen. För att uppskatta kabel- rutter och längder kommer ritningsunderlag för GVAs offshoreenhet 7500 att användas. Resultatet visar att GVAs standard system är det eldistributionssystem som har den lägsta totalvikten med 168 ton, GVAs standard system har en vikt som är 101 ton lägre än Siemens Blue Drive System som har en vikt på är 269 ton. GVAs standard system har en lägre ström vilket gör att ledararean blir mindre och i med det blir kabelvikten mindre. Där emot så har GVAs standard system en högre komponentvikt på grund av att de transformatorer som finns väger mer än de motsvarande omvandlarna som Blue Drive System använder sig av. Vilket system som upptar minst utrymme är inte lika klart. I Blue Drive System är det uppenbart att utrymme för transformatorer besparas, som är placerade i vaddera rum, men att utrymmet som kablarna upptar är större än i GVAs standard system.
Keywords: Energi;Produktion;Hållbar utveckling;Elkraftteknik;Farkostteknik;Marin teknik;Energy;Production;Sustainable Development;Electric power engineering;Vehicle Engineering;Marine Engineering
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179672
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.