Mätning av egenskaper hos elmotor och transformatorplåt

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179856
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Mätning av egenskaper hos elmotor och transformatorplåt
Författare: Bajra, Mernis
Sammanfattning: Core loss measurements have been done. Because of the low magnetization current of the toroid the current was measured with a current transducer of model LA 100-S/SP1 and the voltage was measured with a voltage probe of model TT-SI9101 for better accuracy. The knowledge of the current and voltage made it possible to calculate the magnetic field strength and the magnetic field density and further with that the core losses. The obtained losses did not match with the losses given by the datasheet. The reason for the mismatch can be that the dimensions of the toroid core contribute in measuring the B-field value wrong.
Nyckelord: Elkraftteknik;Electric power engineering
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö
Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179856
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!