Högspänning på fartyg

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179944
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Högspänning på fartyg
Författare: Abrahamsson, Victor
Sammanfattning: Syftet med rapporten är att göra kommande studenter medvetna om vad högspänning är, hur den skall handhas och vilka risker som föreligger. Rapporten tar även upp viss bakomliggande teknik, det vill säga hur och med vilka hjälpmedel spänning och ström formas för att tillämpas i en högspänningsapplikation som till exempel ett fartygs framdrivning. Rapporten nämner också högspänningskablar och vilka fenomen och förluster som de högre spänningarna ger upphov till. Högspänning används främst för att minska effektförluster vid transport av stora effekter. Genom ökad spänningsnivå kommer den ström som transporters genom en kabel minska för en given effekt. Tekniken har använts på landsidan under lång tid men betraktas som relativt ny inom sjöfarten. Man räknar med att tekniken kommer att bli allt vanligare då effektförbrukningen stiger och man hittar nya användningsområden. Framdrivning är ett vanligt användningsområde för högspänning men högspänningstekniken kan också användas i samband med bland annat bog- och akterpropellrar, luftkonditioneringsanläggningar och lastpumpar. Rapporten mynnar ut i en slutsats. Då högspänning innebär stora risker för den personal som kommer i kontakt med den, behöver besättningen således vara utbildade och ha god kännedom om de risker som arbete med högspänning innebär.
Nyckelord: Energi;Transportteknik och logistik;Transport;Energy;Transport Systems and Logistics;Transport
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/179944
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!