Abnorma vågor – ett problem för sjöfarten? En studie i förekomst, effekter och prognostisering

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180026
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Abnorma vågor – ett problem för sjöfarten? En studie i förekomst, effekter och prognostisering
Authors: Vildinge, Martin
Thorsen, David
Abstract: Sjömän har under hundratals år nästan alltid mötts av öppen skepsis när de har berättat om möten med abnorma vågor. Detta kom dock att förändras under senare delen av 1900-talet. Under arbetet med att framställa den här rapporten har en litteraturstudie av den senaste forskningen som rör abnorma vågor bedrivits. Rapporten beskriver fenomenet med abnorma vågor och redogör för i vilken omfattning de förekommer i världens hav. Rapporten visar i vilka områden där man löper störst risk för att möta en abnorm våg, samt vilka skador ett sådant möte kan resultera i. Vidare beskrivs pågående arbete med att skapa en säkrare tillvaro för fartyg och offshore-installationer. Detta arbete bedrivs dels med att skapa säkrare konstruktioner, och dels med att skapa verktyg för att kunna prognostisera förekomsten av abnorma vågor. Den här rapporten visar att forskningen som rör abnorma vågor under de senaste åren börjat bedrivas på en mer omfattande nivå, men också att mycket står kvar att göra. Arbetet för att kunna prognostisera abnorma vågor är inte färdigt, och det är viktigt att det fortskrider. Vidare måste vetenskapen producera en enhetlig bild av vilka faror fenomenet med abnorma vågor egentligen utgör; detta för att sjöfartsnäringen skall kunna ta ställning till om nuvarande konstruktionsregelverk bör revideras.
Keywords: Marin teknik;Transportteknik och logistik;Transport;Marine Engineering;Transport Systems and Logistics;Transport
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180026
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.