Säker passage i trång farled - Studie av samspelet mellan yrkestrafik och fritidsbåtar på Rivöfjorden och Göteborgs ytterhamnar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180038
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Säker passage i trång farled - Studie av samspelet mellan yrkestrafik och fritidsbåtar på Rivöfjorden och Göteborgs ytterhamnar
Authors: Hemlin, Joacim
Torge, Pär
Abstract: I Göteborgs skärgård vistas – i synnerhet sommartid – ett stort antal fritidsbåtar, samtidigt som de stora farlederna in till Göteborgs hamn är tätt trafikerade av handelsfartyg. Det inträffar ofta närsituationer mellan dessa. Inom yrkessjöfarten i området är detta ett välkänt problem och det finns en oro för att det snart kommer att inträffa en allvarlig olycka. Denna studie undersöker primärt yrkessjöfartens uppfattning om trafiken i området. Genom kvalitativa intervjuer med nautisk expertis yrkesverksam i området framkommer att det finns ett problem i interaktionen mellan fritidsbåtar och yrkesfartyg. Efter analys av intervjuerna presenteras förslag på lösningar som ska underlätta för fritidsbåtsägare att på ett säkert sätt framföra sin båt i samspel med yrkessjöfart i området.
Keywords: Transportteknik och logistik;Infrastrukturteknik;Building Futures;Transport;Transport Systems and Logistics;Infrastructure Engineering;Building Futures;Transport
Issue Date: 2012
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/180038
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.