Sound Waste - From Industrial Waste to Sound Absorption

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/181464
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Sound Waste - From Industrial Waste to Sound Absorption
Författare: Li, Leo
Kääpä, Jonas
Nyckelord: Hållbar utveckling;Annan teknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Sustainable Development;Other Engineering and Technologies;Innovation & Entrepreneurship;Production
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/181464
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!