Underhållsanalys på Pilkington AB - En djupgående granskning av driftsäkerhet och underhåll

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/183475
Download file(s):
File Description SizeFormat 
183475.pdfFulltext1.92 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Underhållsanalys på Pilkington AB - En djupgående granskning av driftsäkerhet och underhåll
Authors: Björk, Tim
Almelund, Niklas
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/183475
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.