Utveckling av avfallspress för hemmabruk - En utredning av hur hantering av plastförpackningsavfall kan underlättas i privathulhållet

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/183509
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utveckling av avfallspress för hemmabruk - En utredning av hur hantering av plastförpackningsavfall kan underlättas i privathulhållet
Authors: Hau Huynh, Song
Svantesson, Johanna
Keywords: Annan teknik;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Other Engineering and Technologies;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Production
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/183509
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.