Är det is eller vatten? - en studie i att bestämma vattnets fas med hjälp av simulationer och flervägsreflekterade GPS-signaler

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/188811
Download file(s):
File Description SizeFormat 
188811.pdfFulltext1.72 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Är det is eller vatten? - en studie i att bestämma vattnets fas med hjälp av simulationer och flervägsreflekterade GPS-signaler
Authors: Hansson, Mathias
Sundberg, Joakim
Martinsson, Daniel
Alping, Mikael
Abstract: Havsisars utbredning är något som skiljer från år till år och som är beroende av ihållande temperatur under 0. Genom användning av MATLAB, SNR-data från mottagna GPS-signaler och med hjälp av simulationer har olika parametrar som kan underlätta bestämmandet av havsisens utbredning analyserats. En metod för att automatiskt kunna avgöra vattnets fas har utvecklats. Under de dagar som den insamlade mätdatan avser, var det möjligt då man först valde ut en lämplig satellit, att avgöra om det var vatten eller is.
Keywords: Grundläggande vetenskaper;Annan naturvetenskap;Annan teknik;Basic Sciences;Other Natural Sciences;Other Engineering and Technologies
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för rymd- och geovetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Earth and Space Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/188811
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.