Mapping of existing Supply Chain business models and investigation of potential new ones - a case study of a semiconductor manufacturer

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/190257
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Mapping of existing Supply Chain business models and investigation of potential new ones - a case study of a semiconductor manufacturer
Författare: Ström, Anna
Nyckelord: Annan teknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Other Engineering and Technologies;Innovation & Entrepreneurship;Production
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/190257
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!