Fackmässighet. En studie kring begreppets innebörd och hur det tolkas i ett anbudsskede av olika aktörer inom anläggningsbranschen.

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/193914
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Titel: Fackmässighet. En studie kring begreppets innebörd och hur det tolkas i ett anbudsskede av olika aktörer inom anläggningsbranschen.
Författare: Bäck, Sara
Fridén, David
GRUNNESJÖ, MARTIN
Olsson, Carl
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2013
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/193914
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!