Hur störs lerkolvprover vid hantering och transport? En studie över potentiella störningskällor, samt analys av möjliga utvärderingsmetoder.

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/193928
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Hur störs lerkolvprover vid hantering och transport? En studie över potentiella störningskällor, samt analys av möjliga utvärderingsmetoder.
Authors: ANDERSSON, DAVID
BERG, ANDREAS
DANIEL, KALLUS
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/193928
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.