STCW-konventionen - en tolkningsfråga? En studie kring tolkningsfriheten av STCW-konventionen gällande behörigheter för befälhavare ombord på fartyg som understiger en bruttodräktighet på 500 ton, som används i närfart.

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/194973
Download file(s):
File Description SizeFormat 
194973.pdfFulltext1.31 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: STCW-konventionen - en tolkningsfråga? En studie kring tolkningsfriheten av STCW-konventionen gällande behörigheter för befälhavare ombord på fartyg som understiger en bruttodräktighet på 500 ton, som används i närfart.
Authors: Gärdehed, Victor
Winberg, Philip
Abstract: Arbetet är en explorativ studie kring den tolkningsfrihet av STCW-konventionen, Manilla, som länder tillåts göra för obligatoriska minimikrav vid utfärdande av certifikat för vakthavande befäl och befälhavare på fartyg understiger en bruttodräktighet på 500 ton, som används i närfart. Studien undersöker och redogör för skillnader mellan Sveriges och Danmarks tolkningar av konventionen. Genom fallstudiemetod med kvalitativa intervjuer lyfts svensk sjöfarts näringslivs- och sjöfartsmyndighets åsikter fram kring Sveriges tolkning av konventionen och sätts i perspektiv till den danska tolkningen. Detta för att kunna beskriva hur den svenska sjölagstiftningen skapar stora konkurrensnackdelar för svenska rederier verksamma inom den havsbaserade vindkraftsindustrin. Om svensk sjöfart överhuvudtaget ska kunna vara med och konkurrera med utländska aktörer om den snabbt växande vindkraftsmarknaden, som kommer innebära stora möjligheter för arbetstillfällen och en lukrativ svensk sjöfart, krävs en ändring i lagen och det snarast.
Keywords: Transport;Transportteknik och logistik;Transport;Transport Systems and Logistics
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/194973
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.