Evaluation of WST Method as a Fatigue Test for Plain and Fiber-reinforced Concrete - experimental and numerical investigation

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19633
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
19633.pdfFulltext5.8 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Evaluation of WST Method as a Fatigue Test for Plain and Fiber-reinforced Concrete - experimental and numerical investigation
Författare: Zandi Hanjari, Kamyab
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Hållbar utveckling;Infrastrukturteknik;Building Futures;Civil Engineering;Sustainable Development;Infrastructure Engineering;Building Futures
Utgivningsdatum: 2006
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Serie/rapport nr.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2006:17
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19633
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!