Analys av incidenter rörande DP-operationer inom "500-meterzonen" - En studie baserad på incidenter under 2008-2009

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/196766
Download file(s):
File Description SizeFormat 
196766.pdfFulltext1.09 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Analys av incidenter rörande DP-operationer inom "500-meterzonen" - En studie baserad på incidenter under 2008-2009
Authors: Ivarsson, Lucas
Vendelstrand, Johan
Abstract: Detta examensarbete är en undersökning av The International Marine Contractors Association (IMCA) statistik rörande operationer med dynamisk positionering (DP) inom 500-meterzonen. Statistiken har sedan jämförts med resultaten från en enkät som skickats ut till berörda nautiker och personal i land. I enkäten har deltagarna fått ge sin personliga uppfattning om hur fem övergripande kategorier för orsaker till incidenter, härledda ur IMCAs inrapporterade material, bör rangordnas efter vilken kategori som anses mest trolig att orsaka en incident. Resultatet visar på en skillnad vad gäller operatörens roll i IMCAs statistik och vad som upplevs inom offshore-industrin. Samma resultat återfinns oavsett hur lång arbetslivserfarenhet man har av DP och oavsett om man arbetar till sjöss eller på en säkerhetsavdelning i land.
Keywords: Transport;Arbetslivsstudier;Transport;Work Sciences
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin teknik
Chalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/196766
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.