Produktutveckling för att underlätta för häst - Utveckling av broddverktyget Broddplattan

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/198008
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Produktutveckling för att underlätta för häst - Utveckling av broddverktyget Broddplattan
Authors: Henriksson, Karin
Kjellander, Michaela
Henriksson, Matilda
Abstract: Detta kandidatarbete syftar till att vidareutveckla ett befintligt multiverktyg för broddning av hästskor, Broddplattan. Alla hästar som är skodda behöver ha broddar på vintern för att inte halka. Broddarna är gjorda av stål och skruvas in i gängade hål i hästens skor. På grund av varierande väder kan broddarna behöva skruvas i och ur ibland flera gånger per dag vilket medför mycket arbete för hästägaren. Vid broddning används i dagsläget minst tre olika verktyg för att rensa ur hålet i hästskon, rengöra gängorna och montera brodden, dessutom en låda att förvara broddarna i. Uppfinnaren och tävlingsryttaren Pia Sternberg har tagit fram ett multiverktyg, Broddplattan, för att göra broddningen enklare och mer tidseffektiv. Broddplattan innehåller alla funktioner som behövs vid broddning. Dessvärre fungerar den inte optimalt och behöver förbättras på flera punkter. Syftet med detta kandidatarbete är identifiera problemen med det befintliga broddverktyget Broddplattan och att förbättra och utveckla det för att det ska fungera på bästa sätt. Arbetet inleddes med att undersöka vilka broddverktyg som finns tillgängliga på marknaden idag. De olika funktionerna som önskades identifierades och med hjälp av elimineringsmatriser och funktionella test arbetades en modell fram som senare realiserades till en verklig prototyp. Prototypen testades och modifierades ett flertal gånger för att fungera optimalt. Resultatet av arbetet är en fungerande prototyp som inom en snar framtid är redo att lanseras på marknaden.
Keywords: Teknisk fysik;Materialvetenskap;Engineering physics;Materials Science
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknisk fysik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Physics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/198008
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.