Energieffektiv butikskyla-Analys av hur luftavfuktning i livsmedelsbutiker påverkar den totala energianvändningen

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/19849
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBlom, Christer
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för installationstekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Building Services Engineeringen
dc.date.accessioned2019-07-03T11:55:50Z-
dc.date.available2019-07-03T11:55:50Z-
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/19849-
dc.description.abstractAv den totala energianvändningen i en livsmedelsbutik svarar kylning av kylda och frysta livsmedel för ungefär 30-40 procent. Dessa livsmedel förvaras i olika typer av kyldiskar som utbyter värme med omgivande rumsluft. Konsekvensen av detta är att butiksluften både kyls ner och avfuktas samtidigt som diskarnas kyleffektbehov ökar. Genom aktiv avfuktning av tilluften i luftbehandlingssystemet minskar diskarnas kyleffektbehov till följd av ett torrare omgivningsklimat i butiken, men samtidigt resulterar det i högre installationskostnad och högre driftskostnad för luftbehandlingssystemet. I detta examensarbete undersöks möjligheten till minskning av den totala energianvändningen genom att aktivt avfukta luften. Den första delen av rapporten innehåller teori om klimathållning av en butik samt kyldiskars funktion. Samspelet mellan luftbehandlingen och kyldiskarnas kyleffektbehov som påverkar butikens totala energianvändning förklaras. Nästa del innehåller de beräkningsmodeller som utvecklats för att kunna svara på frågan om butikens totala energianvändning kan minskas genom avfuktning av luften i luftbehandlingen och i så fall om en optimal luftfuktighet i butikslokalen kan identifieras. Till stöd har en datormodell av en typisk livsmedelsbutik utvecklats med hjälp av olika krav och riktlinjer. Beräkningar visar att en minskning av butikens totala energianvändning kan åstadkommas genom aktiv avfuktning av luften. Enligt de förutsättningar som är givna blir dock minskningen av den totala av energianvändningen relativt liten. Det går dock inte att säga om den i detta arbete studerade systemlösningen är den mest energieffektiva. Slutsatser som kan dras är också att uteluftsandelen av ventilationsflödet bör minimeras för att minska den latenta lasten samt att antalet installerade diskar påverkar potentialen till energibesparing. Fler diskar i en butik ökar potentialen.
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesExamensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Installationsteknik : 2003:02
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectByggnadsteknik
dc.subjectBuilding engineering
dc.titleEnergieffektiv butikskyla-Analys av hur luftavfuktning i livsmedelsbutiker påverkar den totala energianvändningen
dc.type.degreeExamensarbete för masterexamensv
dc.type.degreeMaster Thesisen
dc.type.uppsokH
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.