The effect of alkaline promoters on the catalytic methane oxidation for natural gas vehicles (NGVs)

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/199901
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: The effect of alkaline promoters on the catalytic methane oxidation for natural gas vehicles (NGVs)
Författare: Garmilla, Javier Otalora
Nyckelord: Kemiteknik;Chemical Engineering
Utgivningsdatum: 2014
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/199901
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!