The elastic stiffness degradation in sheet metal forming

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/199985
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: The elastic stiffness degradation in sheet metal forming
Författare: Hertzman, Jörgen
Nyckelord: Maskinteknik;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2012
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Serie/rapport nr.: Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden : 2012:06
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/199985
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!