Leading Global Virtual Project Teams between Mexico, China In cooperation with a German automotive parts supplier and Germany

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201467
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Leading Global Virtual Project Teams between Mexico, China In cooperation with a German automotive parts supplier and Germany
Författare: Mitbauer, Maik
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2014
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201467
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!