Asymmetric cell division modelling of an active retention mechanism and it's role on a population level

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201593
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Asymmetric cell division modelling of an active retention mechanism and it's role on a population level
Författare: Dainese, Riccardo
Nyckelord: Grundläggande vetenskaper;Matematik;Nanoteknik;Basic Sciences;Mathematics;Nano Technology
Utgivningsdatum: 2014
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201593
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!