Contact Force Model for Paper Forming Simulations

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201708
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Contact Force Model for Paper Forming Simulations
Författare: Kettil, Gustav
Svelander, Frida
Nyckelord: Grundläggande vetenskaper;Matematik;Basic Sciences;Mathematics
Utgivningsdatum: 2014
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/201708
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!