Heat dependent squeak & rattle simulation using the E-line method in combination with variation simulation

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/202085
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
202085.pdfFulltext5.04 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Heat dependent squeak & rattle simulation using the E-line method in combination with variation simulation
Författare: Prasad Nada, Ardhendu
Mannfolk, Sebastian
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan teknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Other Engineering and Technologies
Utgivningsdatum: 2014
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/202085
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!