Development of an accessible and flexible planter module for shared greenhouses

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/202239
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
202239.pdfFulltext58.56 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Development of an accessible and flexible planter module for shared greenhouses
Författare: Lindahl, Anna
Lindqvist, Elina
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan teknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Other Engineering and Technologies
Utgivningsdatum: 2014
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/202239
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!