Experimental Investigation of Vibration Control in the Husqvarna K760 Power Cutter

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/202468
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
202468.pdfFulltext12.87 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Experimental Investigation of Vibration Control in the Husqvarna K760 Power Cutter
Författare: Börjesson, Andreas
Krogh, Martin
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2014
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/202468
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!