Produktutveckling av brunnar för reducering av kontaminerat dricksvatten i nordöstra Indien

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203448
Download file(s):
File Description SizeFormat 
203448.pdfFulltext2.45 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Produktutveckling av brunnar för reducering av kontaminerat dricksvatten i nordöstra Indien
Authors: Ekman, Lily
Hansson, Karin
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan teknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Other Engineering and Technologies
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203448
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.