Utveckling av luftsolfångare för effektivisering av ett ventialtionssystem till krypgrunder

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203453
Download file(s):
File Description SizeFormat 
203453.pdfFulltext2.92 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utveckling av luftsolfångare för effektivisering av ett ventialtionssystem till krypgrunder
Authors: Magnusson, Amanda
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan teknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Other Engineering and Technologies
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203453
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.