Ofullständig justering vid regressionsanalys

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203755
Download file(s):
File Description SizeFormat 
203755.pdfFulltext2.87 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Ofullständig justering vid regressionsanalys
Authors: Sangberg, Fredrik
Imberg, Henrik
Carlsson, Love
Mikaelsson, Tobias
Abstract: Sammanfattning Ofta rapporterar medier om underliga samband som upptäckts i olika studier och undersökningar. Man hänvisar då till statistiska metoder och säger att ett signifikant samband påvisats. Dessvärre är dessa samband inte alltid att lita på även om studien är genomförd med goda statistiska metoder, speciellt om det finns osäkerhet i data. Mätfel påverkar resultaten av de metoder som används, vilket kan leda till att ett signifikant samband mellan en utfallsvariabel och en icke-orsakande variabel påvisas, trots att hänsyn tagits till de sanna orsakande faktorerna. I rapporten studeras detta fenomen djupare inom regressionsanalys med hjälp av simuleringar. I regressionsmodeller beskrivs en utfallsvariabel som en funktion av ett antal förklarande variabler. För att undersöka hur de förklarande variablerna påverkar utfallsvariabeln skattas effekterna av dessa. Simuleringar som genomförs syftar till att illustrera hur mätfel och bristande modellering påverkar skattningar och signifikans av de förklarande variablernas effekter på utfallsvariabeln. De visar att även små mätfel leder till försvårade möjligheter att dra korrekta statistiska slutsater. En teoretisk studie i hur osäkerhet i data påverkar de skattade effekterna i linjära regressionsmodeller genomförs. De teoretiska resultaten styrker resultaten av simuleringarna och visar att mätfel ger skattningar som inte är väntevärdesriktiga, dvs. som systematiskt avviker från de sanna effekterna.
Keywords: Grundläggande vetenskaper;Matematik;Basic Sciences;Mathematics
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203755
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.