Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203859
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
203859.pdfFulltext1.06 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter
Författare: Fors, John
Persson, Alexander
Sammanfattning: Företaget CGIs Göteborgskontor använder vid tidpunkten för skrivandet av denna rapport Microsoft Excel för att hantera sitt planeringsarbete gällande allokering av konsulter. Målet med detta projekt var att utveckla en webbapplikation med tillhörande databas för att ett stort antal användare skall kunna hantera planeringsarbetet på ett mer tidseffektivt sätt. Denna rapport beskriver implementeringen av ett sådant system. Funktionaliteten för systemet delades upp i olika iterationer, dessa bröts sedan ner i delmoment som implementerades inkrementellt. Det konstruerade systemet använder Microsofts ASP.NET Web Forms, samt Microsoft SQL Server 2008 för den tillhörande databasen. Resultatet blev en webbapplikation och databas som gör planeringsarbetet enklare jämfört med tidigare använt system, med utökad funktionalitet som hanterar frånvaro.
Nyckelord: Data- och informationsvetenskap;Computer and Information Science
Utgivningsdatum: 2014
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/203859
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!