Konceptframtagning av offentliga toalettutrymmen, med inriktning på miljö, hälsa och tillgänglighet

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/205032
Download file(s):
File Description SizeFormat 
205032.pdfFulltext18.01 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Konceptframtagning av offentliga toalettutrymmen, med inriktning på miljö, hälsa och tillgänglighet
Authors: Asmoarp, Sara
Svahn, Maria
Keywords: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan teknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Other Engineering and Technologies
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/205032
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.