Non-Rigid Sheet Metal Assembly Simulation and Selection of the Geo-Spots for Further Optimization

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/207609
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
207609.pdfFulltext4.51 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Non-Rigid Sheet Metal Assembly Simulation and Selection of the Geo-Spots for Further Optimization
Författare: Sadeghi Tabar, Roham
Shao, Jie
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2014
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/207609
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!