Stadsplanering i mörker - Hållbar ljusdesign genom medborgardialog

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/211559
Download file(s):
File Description SizeFormat 
211559.pdfFulltext48.06 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Stadsplanering i mörker - Hållbar ljusdesign genom medborgardialog
Authors: Danielsson, Ika
Abstract: I detta examensarbete undersöker jag hur urban ljussättning kan öka känslan av trygghet och tillhörighet i det offentliga rummet genom dialog och deltagande. Ämnet är viktigt eftersom många människor idag känner sig otrygga då de vistas ute efter mörkrets inbrott. Detta är en faktor som starkt begränsar människors rörelsefrihet och gör att otrygga platser ofta fungerar som mörkerbarriärer, vilka kvällstid kan bidrar till att avbefolka hela områden. Upplevelsen av trygghet är en subjektiv känsla starkt kopplad till ljusfördelningen på en plats. Urban belysning bidrar även i hög utsträckning till att forma platsers identitet och karaktär efter mörkrets inbrott. Att inkludera boende och brukare vid planering och utformning av offentliga miljöer ser jag som en självklarhet, och det är här som jag valt att lägga min tyngdpunkt. Genom mina metodval hoppas jag inspirera studenter och yrkesverksamma till att i högre utsträckning involvera medborgare då nya platser ska planeras och lysas upp. En explorativ designprocess har tillåtit mig att utforska metoder och kommunikationskanaler där kommuninvånarna ges utrymme att bidra till gestaltningsarbetet vid ljussättningen av en central parkmiljö i Partille.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Hållbar utveckling;Civil Engineering;Building Futures;Sustainable Development
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur
Chalmers University of Technology / Department of Architecture
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/211559
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.