Definition of CAD standard that improves and enhances data transfer to CAE

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/212645
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
212645.pdfFulltext3.81 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Definition of CAD standard that improves and enhances data transfer to CAE
Författare: Alingsjö, Alicia
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/212645
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!