iSCSI-Server - Att utveckla en iSCSITarget

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/213763
Download file(s):
File Description SizeFormat 
213763.pdfFulltext924.69 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: iSCSI-Server - Att utveckla en iSCSITarget
Authors: Madisson, Ossian
Abstract: Ilait är ett företag som man kan beskriva som servergrossist då de tillhandahåller diverse servertjänster, som virtuella servrar och backuptjänster, till återförsäljare. De bygger en stor del av sina tjänster på sitt eget system IVBS (Ilait Virtualized Block Storage) som är ett bra system men det saknar stöd för iSCS(Internet Small Computer System Interface). De har haft kunder som har begärt stöd för just det och de vill därför undersöka möjligheten att erbjuda det. IVBS är utvecklat i det ännu unga språket Go, därför är uppgiften med det här arbetet att genom att försöka utveckla ett iSCSI-system i Go undersöka om det är möjligt. För att genomföra detta arbetet behövdes kunskap om både iSCSI och Go. På vägen tillkom också ett behov av en ökad förståelse för både SCSI och Linux filsystem. Projektet resulterade i en iSCSI-server som det går att koppla upp sig mot, logga in på utan autentisering och använda för läsning och skrivning som om det var en lokal disk på klientsidan.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/213763
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.