Visualisering av produktionsförbättringar - En förstudie till framtida demonstrator

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/214145
Download file(s):
File Description SizeFormat 
214145.pdfFulltext5.75 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Visualisering av produktionsförbättringar - En förstudie till framtida demonstrator
Authors: Bengtsson, Alexander
Eriksson, Axel
Nänzén, Johan
Roslund, Emelie
Swanström, Carl
Abstract: Tillverkningsindustrin i Sverige står inför stora utmaningar och den ökade globaliseringen har gjort att flera företag flyttat produktion utomlands. För att behålla konkurrenskraft och jobb krävs produktivitetsförbättringar inom svensk tillverkningsindustri. Ett sätt att mäta produktivitet är med metoden PPA, Productivity Potential Analysis. Projektet utförs på Chalmers tekniska högskola som även är den plats där upphovsmakarna till PPA verkar. Projektets utgångspunkt är en konceptuell modell över ett produktionssystem som är en vidareutveckling från PPA-­‐metoden. Projektet är en förstudie som syftar till att undersöka hur en demonstrator kan utvecklas för att realisera denna konceptuella modell. För att uppnå syftet har projektet delats upp i tre delar: Utforma kravspecifikationer, Utvärdera existerande mjukvaror och Utveckla en egen prototyp. Resultatet från de tre delarna är en kravspecifikation för mjukvaruutveckling, en kravspecifikation för utvärdering av mjukvaror, möjliga kombinationer av existerande mjukvaror och slutligen en verifierad och validerad prototyp. Prototypen är fullt fungerande och till den finns en manual som grundligt förklarar för användare hur den fungerar. Ett case har utformats för att tillsammans med manualen fungera som en grund för nya användare som vill utforska prototypens möjligheter. Slutsatser som dragits är att det bedöms vara möjligt att använda existerande mjukvaror för funktionaliteten. Däremot bedöms framtagning av egenutvecklad demonstrator anpassad efter modellen som det bästa alternativet.
Keywords: Produktion;Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi;Production;Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics
Issue Date: 2014
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Materials and Manufacturing Technology
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/214145
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.