Metoder för att öka realismen vid animerade 3D-förlopp

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/214827
Download file(s):
File Description SizeFormat 
214827.pdfFulltext2.71 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Metoder för att öka realismen vid animerade 3D-förlopp
Authors: Rebas, Martin
Abstract: Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Chalmers Tekniska Högskola,på uppdrag av Carmenta AB. Målsättningen har varit att undersöka och implementera metoder för att öka realismen hos animerade 3D-förlopp. Carmenta har utvecklat ett geografiskt informationssystem med namnet SpatialAce, där kartor och höjddata kan kombineras till en tredimensionell, animerad vy av ett landskap. I samråd med handledare och andra på Carmenta bedömdes realtids-generering av skuggor vara ett lämpligt projekt, varefter en litteraturstudie över tidigare forskning genomförts, och en passande skuggalgoritm har integrerats i en testversion av SpatialAce.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Datavetenskap (datalogi);Information & Communication Technology;Computer Science
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/214827
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.