Alternativ systemutformning av fjärrvärmenät. Betraktelse av distributionssystem utifrån temperaturnivåer och en förenklad miljövärderingsmetodik

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/21512
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Alternativ systemutformning av fjärrvärmenät. Betraktelse av distributionssystem utifrån temperaturnivåer och en förenklad miljövärderingsmetodik
Authors: Böckmann, Stein
Abstract: Arbetet exemplifierar en energi- och miljöteknisk värdering med två alternativa fjärrvärmesystem. Ett referenssystem, med temperaturnivå 108/38 gr C på primärsidan och 80/33 gr C på sekundärsidan, jämförs med ett lågtemperaturssystem, 70/30 gr C respektive 65/25 gr C. I arbetet dimensioneras lågtemperatursystemet för att täcka samma behov som referenssystemet, detta för att de två systemen skall kunna jämföras med avseende på materialbehov under uppförande samt energiförbrukning under drift. En jämförelse av de två systemen från miljöbelastningssynpunkt görs med de två värderingsmetoderna Eco-indicator 95 och EPS. Analysen visar att lågtemperatursystemet ger en betydligt lägre total miljöbelastning. Detta beror på att värmeförlusterna minskar drastiskt. Det framgår också att materialåtgång för lågtemperaturalternativet är högre jämfört med referenssystemet
Keywords: Byggnadsteknik;Building engineering
Issue Date: 2002
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för installationsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Building Services Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik : E171:2002
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/21512
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.