Alternativ systemutformning av fjärrvärmenät. Betraktelse av distributionssystem utifrån temperaturnivåer och en förenklad miljövärderingsmetodik

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/21512
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Alternativ systemutformning av fjärrvärmenät. Betraktelse av distributionssystem utifrån temperaturnivåer och en förenklad miljövärderingsmetodik
Författare: Böckmann, Stein
Sammanfattning: Arbetet exemplifierar en energi- och miljöteknisk värdering med två alternativa fjärrvärmesystem. Ett referenssystem, med temperaturnivå 108/38 gr C på primärsidan och 80/33 gr C på sekundärsidan, jämförs med ett lågtemperaturssystem, 70/30 gr C respektive 65/25 gr C. I arbetet dimensioneras lågtemperatursystemet för att täcka samma behov som referenssystemet, detta för att de två systemen skall kunna jämföras med avseende på materialbehov under uppförande samt energiförbrukning under drift. En jämförelse av de två systemen från miljöbelastningssynpunkt görs med de två värderingsmetoderna Eco-indicator 95 och EPS. Analysen visar att lågtemperatursystemet ger en betydligt lägre total miljöbelastning. Detta beror på att värmeförlusterna minskar drastiskt. Det framgår också att materialåtgång för lågtemperaturalternativet är högre jämfört med referenssystemet
Nyckelord: Byggnadsteknik;Building engineering
Utgivningsdatum: 2002
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för installationsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Building Services Engineering
Serie/rapport nr.: Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik : E171:2002
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/21512
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!