En simulerings- och mätteknisk studie av klimathållningen i Universeums artificiella regnskog-konsekvenser av högre belysningsstyrkor i regnskogen

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/21513
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: En simulerings- och mätteknisk studie av klimathållningen i Universeums artificiella regnskog-konsekvenser av högre belysningsstyrkor i regnskogen
Authors: Jansson, Tobias
Karlsson, Richard
Peterson, Viktor
Abstract: 1 examensarbetet har möjligheter analyserats för högre belysningsstyrkor, och vilka konsekvenser detta far för temperatur och luftfuktighet i den artificiella regnskogen. Analysen har gjorts utifrån orienterande mätningar, simuleringar av ljusförhållanden samt en värme- och fuktbalans för regnskogen. Då det genomförs förändringar inne i en byggnad för att uppnå högre belysningsstyrkor krävs att klimathållningen studeras. Detta för att värme- och fuktbalansen påverkas inne i regnskogen då man ökar de termiska belastningarna. Anläggningen har varit i drift i mer än ett år och personalen på Universeum har skaffat sig nya erfarenheter. Ett utökat klimatområde innefattande temperatur och luftfuktighet har medfört att funktionskraven, inte behövt vara lika hårda som vid projekteringen. För att klargöra vilka faktiska klimatförhållanden som rådde i regnskogen gjordes mätningar på temperatur, relativa fuktigheten och belysningsstyrkan. Mätningarna har visat att det inte fanns några större temperaturgradienter (mindre än 2°C) inne i regnskogen. Detta har gjort det möjligt att använda ett renodlat belysaingssimuleringsprogram, istället för ett program som kan hantera såväl ljusförhållanden som det termiska klimatet. Simuleringsresultaten har påvisat möjligheter och belyst konsekvenserna av att flytta metallhalogenlamporna som idag sitter ovanför glasundertaket ned till regnskogen. Den nya placeringen av metallhalogenlamporna möjliggör att man kan minska den tillförda värmeeffekten till regnskogen.
Keywords: Byggnadsteknik;Building engineering
Issue Date: 2002
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för installationsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Building Services Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik : E173:2002
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/21513
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.