Lead time Reduction of the Employee Suggestion System

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/2153
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Lead time Reduction of the Employee Suggestion System
Författare: Enarsson, Anna
Svensson, Rebecka
Nyckelord: Industriell teknik och ekonomi;Industrial engineering and economy
Utgivningsdatum: 2001
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Quality Sciences
Serie/rapport nr.: Examensarbete / Institutionen för industriell kvalitetsutveckling, Chalmers tekniska högskola
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/2153
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!